شماره تلفن : 
09141044556

آدرس : شهرستان جلفا -
پاساژ ستارخان